Image

Čime se bavimo

 

 • afektivni poremećaji
 • depresija
 • fobije
 • psihosomatski poremećaji
 • psihoze
 • stanja akutnog i hroničnog
  stresa
 • adolescentna kriza
 • savetovanje iz oblasti partnerske, bračne i porodične problematike
 • mogućnost kućnog lečenja
Image

Metode i principi rada

 

Cilj svake terapije u psihijatriji je postizanje maksimalno mogućeg.

 

U ordinaciji se primenjuje:

 • Savetovanje
 • Psihoterapija (kognitivno-bihejvioralna terapija, kratka psihodinamska psihoterapija)
 • Farmakoterapija (kada je to neophodno)
 • Integrativni pristup

Osnovni principi rada su:

 • Poštovanje osobe
 • Prihvatanje i razumevanje
 • Poverenje

Vrednosti koje se poštuju tokom lečenja:

 • Integritet osobe
 • Profesionalnost
 • Diskrecija
 • Lečenje usmereno ka osobi
Image
Image

© 2016. Psihijatrijska ordinacija dr Bogojević | +381 63 845 87 31 | Šumadijski trg 3/8, Beograd | Banovo brdo (kod opštine Čukarica)